Aktiviteter Litteratur Konferencer Medlemmer GF-bladet Kontakt
Vælg fra menuen:
> GF Aktiviteter
>
GF medlemsmøder
>
Medlemsannoncer
 
Gestaltterapeutisk Forum i Danmark

E-mail:
ups@mail.dk


Aktiviteter

Der afholdes 2 medlemsmøder om året i GF.

Det tilsigtes at medlemsmøderne afholdes i flere forskellige landsdele, men de finder hyppigst sted i København.

På møderne vil der udover regulært medlemsmøde medlemsmøde med praktiske og planlægningsmæssige ting på dagsorden, som regel være et oplæg til debat om et område af gestaltterapien.

Debatoplæggene varierer i form og gennem tiden bestået både af medlemmers skriftlige oplæg, videoforevisning samt foredragsholdere.

Alle er velkomne til at deltage i medlemsmødernes oplæg og efterfølgende diskussion. Ikke-medlemmer kan dog ikke deltage i det efterfølgende medlemsmøde.

På møder med foredragsholder er der et mindre deltagergebyr på 50 kr. for ikke-medlemmer.

Der afholdes konference hvert andet år, skiftevis i Århus og København, hvor oplagsholdere fra ud- og indlad inviteres til at belyse konferencens tema.

Udover medlemsmøder og konferencer afholder styregruppen møder 2 gange årligt for at planlægge aktiviteterne.