Aktiviteter Litteratur Konferencer Medlemmer GF-bladet Kontakt
Vælg fra menuen:
> Konference 2003
>
Konference 2005
>
Konference 2007
>
Konference 2009
>
Konference 2011
>
Konference 2013
>
Konference 2015
 
Gestaltterapeutisk Forum i Danmark

E-mail:
ups@mail.dk


Konferencer

I maj 2003 blev Den Første Danske Gestaltkonference afholdt på Københavns Universitet Amager.

Temaet var "Den globale Grund - Den lokale Figur".
Konferencen var en stor succes med 145 deltagere og det er besluttet fra GF´s side at forsøge at afholde konferencer i Danmark hvert andet år.

Anden Danske Gestaltkonference blev afholdt i april 2005 på Århus Universitet.
Konferencens emne var "Kreativitet i Gestalt og der var 80 deltagere.

Tredje Danske Gestalttkonference blev afholdt d. 17. marts 2007 og handlede om "Gestalt i andre kontekster".

Fjerde danske Gestaltkonference blev afholdt d. 21. marts 2009 på Psykologisk Institut Århus Universitet og temaet var Gestaltterapiens integrative teori og praksis"

Hovedtalerne var Lynn Jacobs, Jan Tønnesvang og Uwe Strümpfel.

Femte GF-konference blev afholdt d. 26. marts 2011: Nu'et - tidens betydning i Gestaltterapi. Hovedtalere Frank Staemler og Sean Gaffney.

Sjette GF-koference d. 25. maj 2013: step towards a future of Psychoterapy - complementarity and integration, hovedtalere Scott Kellogg, Bob Resnick og Jan Tønnesvang.

Klik i menuen til venstre for at læse mere om de enkelte konferencer.