Aktiviteter Litteratur Konferencer Medlemmer GF-bladet Kontakt
Vælg fra menuen:
> Litteratur
>
Medlemsartikler
>
Konferencemateriale
>
Brevkasse
 
Gestaltterapeutisk Forum i Danmark

E-mail:
ups@mail.dk


Litteratur

Udover litteraturlisterne nedenfor, kan du i menuen til venstre finde oversigter og downloade medlemmernes artiker, konferencematerialer mv.

Herudover kan du klikke dig ind på brevkassen "Indsigt" og læse de spørgsmål, der har været bragt i GF-bladet.

Listerne er muligvis ikke komplette. Kender du til anden litteratur af relevans, så mail gerne det til ups@mail.dk.

Nedenfor er først en liste over

Dansk produceret gestaltlitteratur

Links til danske Gestaltinstitutter

Liste dansk og udenlandsk Gestaltlitteratur opdelt ift Gestaltpsykologi, Eksistentialisme, Fænomenologi samt Gestaltterapi

Dansk produceret gestaltlitteratur:

Falk, B. (1996; 2.rev.udg.2006). At være der hvor du er, Kbh: Nyt Nordisk Forlag.

Falk, B. (1998; 3. Udvidet udg. 2006)). Kærlighedens pris, København: Forlaget Anis

Falk, B. (2006). I virkeligheden. Supervision i gestaltterapeutisk sjælesorg. København: Forlaget Anis.

Falk, B. (maj 2010) Kapitel 11: Den svære samtale med patienten i: Kim Jørgensen (red.) Kommunikation for sundhedsprofessionelle. København: Gads Forlag.

Fog, J. & Hem, L. (1998). Oplevelsesorienteret psykoterapi. I: Esben Hougaard, Birgitte Diderichsen og Thomas Nielsen (eds.). Psykoterapiens hovedtraditioner: 73-132. København: Dansk Psykologisk Forlag.

Fog, J. & Hem, L. (2009). Psykoterapi og erkendelse: Personligt anliggende og professionel virksomhed, 76-86. København: Akademisk Forlag.

Groth, J. (1994). Drømmearbejde: om at anvende de ubevidstes symboler. København: Frydenlund.

Haahr, U. H. (1995). At fortælle selvet – tegneterapi og selvudvikling. Matrix, 2: 5-25.

Hostrup, H. (1987): Gestaltterapi med borderline klienter. Matrix, 3: 23-51

Hostrup, H. (1999; rev. udg. 2009). Gestaltterapi - en indføring i Gestaltterapiens grundbegreber  Hans Reitzels Forlag.

Hostrup, H. (2000): Gestaltterapi i Danmark. Psyke og Logos, 20 (1).

Hostrup, H. (2002). Supervision - på gestaltterapeutisk grundlag. Hans Reitzels Forlag.

Hostrup, H. (2003): Etik og moral - om retten til ansvar. Matrix, 4: 440-447

Hostrup, H. (2004). Tæft, trit og retning - parforhold og parterapi. Hans Reitzels Forlag.

Hostrup, H. (2015). Vil du vide det du ved. Hans Reitzels Forlag. Foelg dette link

Krüger, E. S. & Rasmussen, E. M. S. (1997). Psykodrama: at blive sig selv sammen med andre. København: Munksgaard.

Laursen, V. (1980). Fritz Perls. København: Forum

Nielsen, O. Ry. (2005). Er den varme stol stadig varm?. I: Susanne van Duers og Stig Dankert Hjort. (red). Psykoterapi i Danmark: brikker af en helhed: 125-138. København: Psykoterapeutforeningens Forlag.

Nielsen, O. Ry (2002) : Gestaltterapi. I: Ole Andkjær Olsen: Psykodynamisk leksikon: 278-281. Kbh.: Gyldendal.

Sommer, U. & Tønnesvang, J. (2008). Gestalt terapi og kognitiv terapi – en mulighed for gensidig befrugtning. Psyke & Logos, 29 (2).

Sonne, M. & Tønnesvang, J. (2013): Integrativ Gestalt Praksis. Hans Reitzels Forlag.

Søgaard, U. (2013): PSYKOLOGI - aktuelle teorier og nyere forskning. Gyldendal.

Sørensen, L.  Jørgensen, E.F. 1980): Gestaltterapi med indlagte shizofrene patienter. Nordisk Psykologi, 32 (1), 1-25.

Tønnesvang, J. (tidligere J. T. Hansen) (2001): Gestaltterapi som relationel, psykodynamisk og strukturel teori og terapitilgang. Matrix: Nordisk Tidsskrift for Psykoterapi 

Tønnesvang,  J., Sommer, U., Hammink, J. & Sonne, M. (under review). Gestalt therapy and cognitive therapy – complementarities or contrasts?. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training

Links til danske gestaltinstitutter:

Gestaltterapeutisk Forum
www.gfdk.dk

Nordisk Gestalt Institut (L. Correll)
www.nordiskgestaltinstitut.dk

Gestalt Terapeutisk Uddannelses Center (M. Sonne)
www.gestalt.dk

Psykoterapeutisk Center (O. Ry , S. Andrés)
www.holoworld.dk

GIS International (John Porting)
www.gis-international.dk

Hanne Hostrup
mail:
haho@email.dk

Gestaltterapeutisk Institut (J. Porting)
www.gestaltterapi.dk

Københavns Gestalt Institut, (M.Horst, J.P. Rasmussen)
www.kgicph.com

Essens (L. Tarp)
www.essens-kurser.dk

Institut for gestaltanalyse (N. Hoffmeyer, B. Jacobsen)
www.gestaltanalyse.dk

Gestaltinstitut (E. Smith)
www.erikbsmith.dk

Institut for Integrativ Gestalt
www.integrativgestalt.dk


Dansk og udenlandsk litteratur


Gestaltpsykologi:
 

Wolfgang Koehler

Gestaltpsykologi 
Vintens forlag, 1972
   
Max Wertheimer  Laws of Organisation in Perceptual Form
   
Willis Ellis A Source Book of Gestaltpsychology 
The Gestalt journal Press, 1997

Kurt Lewin
A Dynamic theory of Personality 

Eksistentialisme:
 

Rollo May 

Eksistentiel Psykologi 
Gyldendal, 1971
   
Jean-Paul Sartre  Eksistentialisme er en humanisme 
Hans Reitzels Forlag, 1992
   
Martin Buber Jeg og Du 
Hans Reitzels Forlag, 1997
   
Fænomenologi: tilbage til top

Edmund Husserl

Fænomenologiens idé 
Hans Reitzels Forlag, 1997

Gestaltterapi
:

P. Clarkson & J.Mackewn


Hanne Hostrup


tilbage til top

Fritz Perls.2006/1993
London: SAGA Publication

Udover en levnedsbeskrivelse, redegøres der for Perls' vigtigste teoretiske bidrag, hans vigtigste bidrag til metode, den kritik der har været rejst af Perls (og gestaltterapien) og en diskussion af denne, og endelig lidt om gestaltterapien efter Perls (frem til 1993)Gestaltterapi- en indføring i Gestaltterapiens grundbegreber 
Hans Reitzels Forlag, 1999

Der er kommet en ny og udvidet udgave af Gestalt-terapi i 2009.

Den første danske grundbog om Gestaltterapiens grundlæggende værdier, teori og metode. Klar teorigennemgang, samt en understregning af vigtigheden af at gøre sig klart hvilken kulturel sammenhæng terapien foregår i. HBV

 
Hanne Hostrup
 

Hanne Hostrup

Hanne Hostrup

Gestaltterapien i Danmark
I: Psyke og Logos, 1, 2000

Supervision - på gestaltterapeutisk grundlag
Hans Reitzels Forlag, 2002

Tæft, trit og retning - parforhold og parterapi
Hans Reitzels Forlag, 2004
 

Margaret P. Korb, Heffrey Gorrell, Vernon Van De Riet Gestalt Therapy. Practise and Theory 
Allyn and Bacon, 1989

Lettilgængelig bog med en moderne, men tro mod den klassiske - beskrivelse af teorien bag Gestaltterapi. Især unge og uerfarne gestaltterapeuter, vil have glæde af de praktiske råd og anvisninger i forhold til terapeutisk intervention. HBV
 
Joel Latner The Gestalt Therapy Book 
The Gestalt Journal Press, 1973
   
Inger Mannerstråle Gestaltterapi på svenska 
Wahlström &Widstrand, 1995
   
James Oldham, Tony Key, Igor Yaro Starak Risking being Alive 
PIT Publishing, 1978
   
Frederick  S. Perls, Ralph F. Hefferline, Paul Goodman Gestalttherapy - Excitement and growth in the Human Personality 
Souvenir Press, 1951
  tilbage til top
Findes i dansk udgave: Grundbog i gestaltterapi - med øvelser til selvterapi 
Borgen, 1977
   
Frederic S. Perls Ego Hunger and Agression - a Revision of Freuds Theory and Method 
The Gestalt Journal Press, 1969

Et absolut "must" når man skal udøve gestaltterapi. Bogen er en grundig gennemgang af og indføring i det organismiske grundlag for Gestaltterapi. HBV 
   
Frederick S. Perls Gestalttherapy Verbatim 
Bantam Books, 1969
   
Findes i dansk udgave: Gestaltterapi 
Munksgård, 1972
   
Frederick S. Perls In and Out of the Garbage Pail 
Real People Press, 1969
En selvbiografi. 
   
Laura Perls Living at the Boundary 
The Gestalt Journal Press, 1992

Interview med, teoretiske refleksioner og workshop-uddrag fra én af Gestaltterapiens skabere. HBV
  tilbage til top
Edward W. L. Smith (red) The Growing Edge og Gestalt Therapy (artikelsamling) 
Citadel, 1977

Fin artikelsamling, som søger at bygge bro til andre terapeutiske retninger; Jungiansk terapi, hypnose og østlige filosofier. HBV
   
Edward W. L. Smith (red)

F-M. Staemler

Gestalt Voices 
Ablex Publishing Corporation, 1994

Aggression, Time, and Understanding.Contribution to the Evolution of Gestalt Therapy. 2009.
Santa Cruz: The GestaltPress.

I bogen forholder Staemler sig særdeles kritisk til Perls' teori om aggression.Lynne Jacobs har i en anmeldelse af bogen skrevet: "Staemler is one of the most lucid thinkers I have ever known. Profoundly ethical, Aggression, Time and Understanding is replete with thoughtful, even brilliant explotation og Gestalt therapy..."

  tilbage til top
   
John O. Stevens  Gestalt Is 
Real People Press, 1975

John O. Stevens

Awareness
Real People Press,1977

Gary M. Yontef 

Awareness, Dialogue and
Process 
Gestalt Journal Press, 1993

Artikelsamling. Mange gode teoretiske refleksioner over Gestaltterapiens metode. De leveres af en erfaren gestaltterapeut, som samtidig søger at bygge bro til psykoanalysens begreber. HBV

Erving og Miriam Polster

Gestalttherapy
Integrated
Vintage Books, 1974
Erving og Miriam Polster


Every Person's Life is
Worth a Novel
W.Norton Company, N.Y. 1987.

Richard Hycner og
Lynne Jacobs

The Healing Relationship
in Gestalt Therapy
The Gestalt Journal Press, 1995
Joseph Zinker
Joseph Zinker
Creative Process in Gestalt Therapy 
Bruner/Mazel, 1977


In Search of Good Form, GIC Press, Mass, 1994


Jeg synes den er spændende, velskrevet og giver indblik i komplicerede terapeutiske processer på en legende og levende måde. Der er gode case stories og klare interventionsmåder i forhold til par og familier. Ruth Skovgaard

 
  tilbage til top