Aktiviteter Litteratur Konferencer Medlemmer GF-bladet Kontakt


GF-bladet erstattes af Facebook

Gestaltterapeutisk Forum har udsendt 2-3 blade om året. Fremover foregår al skriftlig kommunikation via Gestalt Forums facebookside.

Hvis du har lyst til at læse de tidligere GF-blade, kan du finde dem i menuen til venstre.